AG foundation 2016

Agility Foundation er et langvarigt kursus for max 5 agility førere, som ønsker at handle deres hund efter Susan Garretts Handling 360 metode.

Baggrund for AG Foundation

Der er sket stor udvikling indenfor agility de sidste 20 år. Banerne bliver stadig sværere og hundene løber i dag ekstremt hurtigt. Det stiller store krav til både hund og førers agility uddannelse. Vil man blande sig i præmie rækken skal hunden løbe stærkt, og fører skal konstant være på forkant og give korrekte cues til hunden.

Der findes forskellige handlings metoder. Nogle er inspireret af f.eks. svenske Jenný Dam, andre af finlandske Mind Dog, engelske Greg Derrett eller slovakiske Silvia Trkman etc.). De fleste metoder forudsætter dog, at føreren kan løbe stærkt og vejlede hunden tæt ved forhindringerne. Det kan knibe for nogle førere, som så må lære hunden at arbejde også på stor afstand af fører. Alle metoder lægger vægt på førers bevægelse, position på banen, kropsstilling, men der er stor forskel på hvor megen vægt, der lægges på brug af verbale kommandoer.

 Kun i Susan Garretts handlingssystem har verbale kommandoer forrang. H360 er et sammen-hængende uddannelsesforløb af hund og fører (H360), hvor man starter med at træne en del flatwork med kegler, så indlæring af forhindringer og spring teknik, træning af sekvenser og først derefter trænes hele baner (fra klasse 1 til VM). Uddannelsen varer flere år, og selv som erfaren konkurrence løber, vender man ofte tilbage og træner elementer fra de første moduler. 

Indhold

På Agility Foundation kurset arbejder vi både med flatwork og alle agility forhindringerne.

Foruden indlæring af mange verbale og kropslige tegn samt forskellige handlings metoder, lægges der vægt på at hunden lærer at arbejde selvstændigt og stor sikkerhed. Også i slalom og ved feltforhindringerne og uanset om man har stop eller løbefelter. Træningen tilrettelægges individuelt for hver hund og fører. Der trænes små sekvenser og hver hund og fører træner 8-10 minutter i træk for derefter at holde pause, mens næste er på banen. Der er således tid til at rette og træne selv små detaljer og selvom der på den måde er en del pausetid, forventes alle hele tiden at deltage aktivt med at give feedback til den aktive ekvipage.

Hjemmearbejde

På Agility Foundation har vi meget ofte video aftener, hvor vi drøfter handlings elementer og der er en del hjemme arbejde. Alle forventes f.eks. hjemme at træne ”the human mecanics” (f.eks. ved spejl uden hund) og at bruge video, når man træner forskellige sekvenser med sin hund hjemme.

Deltagerne skal også hjemme have adgang til nogle store kegler, 3-4 spring, en tunnel og en slalom. Det forventes endvidere, at deltagerne løbende lægger videoer af hjemme træningen op i en lukket facebook gruppe, hvor der så hele tiden gives feedback af instruktør og de andre kursister.

Dag, tid og sted

Agility Foundation kurset træner i HKL hver anden torsdag aften (lige uger). Vi starter i august kl. 18.00 med at sætte baner op, træner kl. 18.30 - 20.00, hvorefter vi pakker sammen til ca. kl. 20.30. Da det  hurtigt bliver mørkt mødes vi i september kl. 17.00 og sætter bane op, hvorefter vi træner til det bliver mørkt og pakker sammen.

Træningen har indtil nu i sommer halvåret foregået udendørs på HKLs areal (i hvalpe indhegning), og i vinter halvåret i hallen med lys og gulvtæppe, som ligger tæt ved. I hal især træning af feltforhindringer, tunnel indgange, slalom, og verbale kommandoer ved kegler og springstøtter.

I efteråret 2016 træner vi i august og september fortsat hver anden torsdag udendørs i hvalpe indhegningen. Hvis HKL stadig har vores hal og areal fra oktober fortætter træningen hver anden torsdag aften men i hallen. Alternativt flyttes træningen til hver anden lørdag kl. 14-16.30 i hvalpe indhegningen. I den udstrækning HKL evt. ikke har vores hallen eller nuværende udendørs areal og endnu ikke har fået et andet egnet udendørs areal, må vi sammen med klubbens øvrige agility kurser prøve at finde et andet sted til træningen resten af året.

Trænings datoer i efteråret 2016 er således: torsdag d. 4.8, torsdag d. 25.8, torsdag d. 8.9, torsdag d. 22.9, torsdag d. 6.10 (eller lørdag d. 8.10), torsdag d. 20.10 (eller lørdag d. 22.10), torsdag d. 3.11 (eller lørdag d. 5.11), lørdag d. 17.11 (eller lørdag d. 19.11), torsdag d. 1.12 (eller lørdag d. 3.12).

Deltagere

Agility Foundation kurset har 4-5 faste deltagere, som har trænet sammen længe. Det er aktuelt ikke åbnet for nye kursister. Har du løbet agility nogle år og ønsker du brændende at lære at handle efter Susan Garrets metoder, kan du evt. prøve at kontakte Mugge og høre, om der kan blive plads. Prisen for et kursus forløb (10 gange) er 650 kr. Dertil kommer 150 kr. pr. år for medlemskab af klubben.

Instruktør

Mugge Pinner – mugge.pinner@mail.dk