• Formand Lise Møller Harbo

  • Bestyrelsesmedlem Jytte Valeur

  • Bestyrelsesmedlem Erik Martinussen

  • Bestyrelsesmedlem Lise-Lotte Løbger

  • Kasserer Helle Norup

  • 1. suppleant Anne-Lise H. Madsen

  • 2. suppleant Dorrit Andrreasen

  • Revisor Mugge Pinner

  • Revisorsuppleant Anne-Marie Vest Larsen