Opråb !!!

Nu er det ved at være sidste udkald. Vi har brug for medlemmer eller venner, der aktivt engagerer sig i klubben for at kunne bevare den. 

Vi skal bruge ideer, reaktioner og feedback. 

Ovenstående er min egen personlige opfordring. Webmaster Niels B. Halck

Følgende kommer fra vores rally trænere:

Hej Kære medlem

Har du ikke lyst til at blande dig i snakken om Hundeklubben Lyngby's fremtid og skrive et læserbrev til Det Grønne Område.

Vi mangler nogle der belyser manglen på trænings-plads for hundeejere i Lyngby-Taarbæks Kommune.

Indeholdende nogle positive ytringer omkring det sociale, det positive i hundetræning samt det store arbejde trænere og bestyrelse laver for medlemmer og hunde.

Og hvis du kender nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer/Lokalpolitikere er det nu vi prikke til dem.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe.

Jytte og Erik 

23959844

Nyt fra formanden 11/2 - 16

Vi har nu fået besked på at arkæologerne går I gang med forundersøgelserne I uge 7.
 
Når forundersøgelserne går I gang vil der blive gravet 2 m brede grøfter med 10 m`s mellemrum.
Grøfterne bliver løbende dækket til hvis der ikke findes spor af arkæologiske  fund.
Jorden bliver ikke stampet og der bliver ikke sået græs.
Arkæologerne forventer at prøveudgravningerne tager omkr. 1 uger. Hvis de finder spor af arkæologiske fund vil der være en behandlingstid før de kan komme videre med yderligere udgravninger,
 
Kommunen forventer at gå I gang på pladsen til November.
 
Vi forsøger at holde gang I klubben på følgende måde:
 
Vi har bedt om at få en aftale om benyttelsen af den lille hal året ud men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding.
 
Vi er I gang med at søge en satelit plads nede ved planteskolen til hvalpetræning og rally.
 
Vi har lejet os ind I en hal I Herringsløse til de nuværende agility hold.
 
Vi håber selvfølgelig på at arealet omkring Tronen kan blive vores fremtidige plads.
 
Vi fik positivt svar fra  kommunalbestyrelsesmedlem Henriette Breum om at Venstre åbne over for at finde en løsning for OS.
 
Lise

Det åbne brev til politikerne

Så er vi kommet på forsiden af det Grønne område og lokal politikerne har modtaget et personligt brev fra OS.

Håber det medfører at vores ansøgning omkring arealet ved Tronen vil komme frem til de

Man kan se mere på http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/hundeklubbens-hundeliv-/20160126/artikler/701269043/1010