I Hundeklubben Lyngby kan du og din hund træne: agility, dogdancing, hvalpe, unghunde, lydighed, rally, tricks, barn/hund og rally-lydighed-agility-trick (rat)

Hundeklubben Lyngby - forside

Agility Dogdancing Lydighed - hvalpe Lydighed-mix Rally Trick-kursus


 

Indkaldelse til arbejdsweekend den 7. marts
Lørdag den 7. marts skal vi have tømt container, skurvogn og pavillon fra træningspladsen, og over til den store dobbelt hal.
Vi starter kl. 11.00 Der er fremskaffet to trailere og to chauffører.
Vi har brug for folk til at flytte redskaber og lignende til trailere på pladse. Vi har også brug for folk, der kan være med til at tømme trailerne ved den store dobbelt-hal.
Håber på at så mange som muligt af jer stiller op og hjælper os.
Vi regner med at det tager hele lørdagen så kan du/I først være med senere vil det være super.

Mange hilsner Hundeklubben Lyngby


Nyt fra formanden om klubbens fremtid
Kommunen frasælger en del af pladsen, der desværre indbefatter vores områder med containere og pavillon. Det er ensbetydende med, at containere og klubhus skal tømmes og flyttes/destrueres.
Vi håber på mange hjælpsomme hænder til at få flyttet vores materiel, når vi går i gang. Tidsfrist i løbet af en måned.

Hilsen Lise Møller Harbo


Agility introkursus 2015 - åbent for tilmelding
Der er nu tilmelding til dette års Agility introkursus for hunde, der ikke har løbet før. Føreren skal være mindst 15 år, og hunden skal være mindst 12 måneder, sund og rask.
Hunden skal kunne arbejde uden snor, så det vil være en fordel, hvis den har gennemgået et lydigheds- eller rallykursus inden.
Vi starter med en introaften uden hund onsdag den 25. marts kl. 18.30 (obligatorisk for at kunne deltage på holdet)

Træning på pladsen - torsdage kl. 18:00 - 19.30:
9. april, 16. april, 23. april, 30.april, 7. maj, 21. maj, 28. maj, 04. juni, og den sidste gang den 11. juni.

OBS: Vi kan ikke garantere plads på efterfølgende hold efter kurset. Pris: 750 kr.

Tilmelding via mailadresse:
hkl.agility@gmail.com senest lørdag den 14. marts.
Du vil senest  fredag den 20.marts få en mail om du har fået en plads på holdet.

Skriv følgende oplysninger i mailen:

I emne skal der stå: Agility introkursus 2015
Førerens navn:
Adresse:
Førers alder:
Telefonnummer:
Mailadresse:
Hundens navn:
Hundens race/racer:
Køn:
Alder:


Spændende fordrag med dyrlæge Katie Melick
Foredrag om hunde og sygdom, forebyggelse, smerte lindring med videre ved dyrlæge Katie Melick fra Nybrovej Dyreklinik

Mandag den 2. februar 2015. Stort fremmøde, dejligt foredrag, der var lærerigt og gav stof til eftertanke.
Katie Melicks har fået sin uddannelse som dyrlæge og dyrekiropraktor i USA, og har taget en række supplerende kurser indenfor akupunktur og alternative behandlingsmetoder. Hun har arbejdet i Danmark i tre år, og er tilknyttet Nybrovej Dyreklinik.

Foredraget havde følgende hovedemner :
1. Hvad kan vi selv gøre for at forebygge skader i forbindelse med træning.
2. Hvad kan vi og dyrlægen gøre i forbindelse med gigt og smerter.
3. Genoptræning efter skade eller operationer.

Katie Melicks fastslog at hundeejerne oftest kommer alt for sent til dyrlægen med opståede problemer. Det er derfor af stor betydning selv at være opmærksom på nogle af de advarselstegn som hunden udviser i forbindelse med opstået smerte, og så tidligt som muligt komme i gang med en medicinsk behandling, som giver hurtig smertelindring og fjerner en akut smerte.

Men samtidig skal der efter Katie Melicks opfattelse især ved kroniske smerter ved fx gigt sideløbende iværksættes genoptræningsøvelser, fysioterapi, akupunktur, laser. Ved den medicinske behandling opstår ofte en række bivirkninger som fx mavesår, diarre, lever-nyreskader, og medicin bør derfor ikke anvendes over længere perioder.

Katie Melick anbefaler at man ved det årlige besøg hos dyrlægen fx i forbindelse med vaccination sikrer at hundens fysiske mobilitet gennemgåes især hos ældre hunde over 7 år. Som eksempler på sådanne advarselsestegn blev nævnt: stivhed i bagparti, slæbe på det ene ben, slik på alle poter eller led, muskelsvind, myoser og ikke mindst overvægt.

Når hunden har smerter i kroppen, i fod-knæ-albue-skulderled eller i ryggen sker der en kompensation ved at hunden lægger vægten over på de raske ben og dermed opstår meget nemt en ubalance og skævvridning af kroppen som er skadelig og på sigt direkte farlig for hunden.

Katie Melicks gennemgik derefter et såkaldt cross træningsprogram og range of motion, som består af forskellige elementer.

  • Balancetræning med bolde og gummimåtter som styrker musklerne og sikrer stabile led, og derved mindsker skader.
  • Smidighedsøvelser hvor led bøjes og strækkes ud ved daglige øvelser og ved opvarmning/udstrækning efter fx agility
  • Styrketræning fx sele med vægte

Foredraget blev afsluttet ved en demonstration på hundene ”Buddy” og ”Rasmus” som venligt og meget tålmodigt stillede sig til rådighed for en praktisk gennemgang af det såkaldte ”range of motion”-program, hvor led bøjes og strækkes og smidigheden testes. Et program som KM anbefaler man gør dagligt med sin hund nogle få 30 sek. ved hvert led.

Det er muligt at læse mere om de forskellige programmer og behandlinger på www.nybrovejhundefys.dk, hvor der også ligger en prisliste over de redskaber og typer af behandlingsforløb som tilbydes. Der ydes rabat til medlemmer af Hundeklubben (10% på første køb).


Se tidligere arrangementer i klubben HER

 Generalforsamling i HKL - 23. marts kl. 18.30

Generalforsamlingen afholdes i kantinen på Virum Skole, Skolebakken 9 i Virum. Mandag den 23. marts 2015 kl. 18.30.

Dagsorden:

A) Valg af dirigent.

B) Valg af 2 stemmeoptællere.

C) Formandens beretning, fremlægges til godkendelse.

D) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

E) Indkomne forslag:

F) Valg.

På valg er:

Formand for 2 år: Lise Harbo - villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lone Riberholdt - ikke villig til genvalg.

1. suppleant for 1 år: Ane Buch - villig til genvalg

2. suppleant for 1 år: Niels - vides ikke

Revisor for 1 år: Mugge Pinner – vides ikke.

Revisor suppleant for 1 år.

G) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til klubbens formand Lise Møller Harbo på mail: hundeklubbenlyngby@gmail.com - senest 4. marts 2015.

Vel mødt!
 

 

Hundeklubben Lyngby - Træningsplads: Kongevejen 83 i 2800 Lyngby - hundeklubbenlyngby@gmail.com