Generalforsamling 2018

Ordinær Generalforsamling HKL

Tirsdag d. 27.mar.2018, kl. 18.30

 

Afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby

 

Dagsorden:

A) Valg af dirigent.

B) Valg af 2 stemmeoptæller.

C) Formandens beretning, fremlægges til godkendelse

D) Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.

E) Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse

F) Indkomne forslag.

G) Valg

Kasser for 2 år: Helle er villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jytte genopstiller muligvis

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anna-lise genopstiller ikke

Valg af 2 suppleanter for 1 år

G) Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden

(hundeklubbenlyngby@gmail.com) senest 14 dage før, dvs. senest d. 13.mar.2018.

Vel mødt ☺